Gebruiksvoorwaarden

Deze internetsite is met veel zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden optreden. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze internetsite en e-mails die automatisch verstuurd worden vanaf deze website.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Forté Noord-West Europa BV aanvaard geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van deze website of delen daarvan.

Forté Noord-West Europa BV, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Forté site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Forté site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Forté Noord-West Europa BV, de inhoud van de Forté site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Alle genoemde handelsmerken en geregistreerde merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Op bovengenoemde, alsmede alle eventueel niet genoemde zaken is Nederlands recht van toepassing.

nieuws
Flush and Drive

Flush and Drive?
 
Beste Forté klant,
De tijd gaat voort, zo ook de...
lees meer

De schimmige wereld rond Aircoreiniging

LET OP: na het lezen van dit nieuwsitem bent u beter op de hoogte van de schimmige...
lees meer